KELLIEGÅRDENS BORDER COLLIE

Allround workaholic

 

PUPPY PLANS

Inga valpar närmaste tiden på grund av hälsoskäl/No puppies near future because of my bad health.

 

Till salu/for sale for recommended coming litters.

 


 

Please send me an email if you have any questions.

 

Söker Ni valpar med potential som är avlade på bästa möjliga vallningslinjer och efter sunda, friska och mentalt starka föräldrar, kontakta gärna oss på
 
KELLIEGÅRDENS KENNEL 
 
Vi säljer och förmedlar även UNGHUNDAR och TRÄNADE HUNDAR vid efterfrågan. 
 
Vi ställer stora krav på våra valpköpare och även på oss själva, ställer därför upp till 100%, givetvis med full support.
 
Valparna säljes :
registrerade, ögonspeglade, vaccinerade, besiktigade , avmaskade samt id – märkta.  
 
 
If you are looking for puppies with alot of potential that are bred with the best herding lines and from healthy and mentaly strong parents, please contact us at KELLIEGÅRDENS KENNEL.
 
We also sell young and trained dogs.
 
We put large requirement on our buyers of puppies and of course on our self. We are there with 100% support.
 
Puppies will be sold:
 
Registerd, eyetested, vaccinated, health inspected, wormed and chipmarked.